Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
13 aprel 2010-cu il tarixli 246 nömrəli və
15 fevral 2011-ci il tarixli 383 nömrəli
f
ərmanlarına əsasən  yaradılmışdır.

                          
  Məlumat üçün əlaqə:
012 404 42 50
  Məlumat üçün əlaqə:
012 404 42 23
QEYD 1. Yoxlama ilə bağlı xüsusi qeydlərinizi şəxsi kabinetə daxil olaraq seçdiyiniz yoxlama üzrə “baxış və nəticə” bölməsinə əlavə edə bilərsiniz.                                                                                  QEYD 2. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”yə görə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri yalnız özləri ilə əlaqədar aparılmış yoxlamalarla bağlı məlumatlardan istifadə edə bilər. Azərbaycan Respublikası Vergilər Məcəlləsinə əsasən operativ vergi nəzarəti barədə vergi ödəyicisinə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmir.