Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
13 aprel 2010-cu il tarixli 246 nömrəli və 15 fevral 2011-ci il tarixli 383 nömrəli fərmanlarına əsasən yaradılmışdır